I en allt snabbare och mer konkurrensutsatt marknad kommer digitalisering att vara en av de viktigaste faktorerna för framgångsrika företag.
Med stort engagemang, erfarenhet och flexibilitet agerar adbriq partner åt de som delar vår vision.

Vi är adbriq

adbriq är ett företag vars tjänster skapar värde genom att verksamhetsförståelse kombineras med IT. Vi agerar i hela kedjan från rådgivning till genomförande och support. Hos våra specialister finns djup kunskap om affärssystemet D365 BC / TRIMIT.

Vår affärsidé

“Att med personal och kund i fokus skapa långsiktiga relationer
baserat på branschfokuserat och värdeskapande systemstöd”

Goda samarbeten
ger nöjda kunder

Våra kunder är mindre till medelstora och främst verksamma inom handel med mode-, sport- och profilprodukter. Genom långa och nära relationer skapas de bästa förutsättningarna för framgångsrikt samarbete. Vi har en vision om att växa balanserat i takt med våra kunders behov.

Några av våra kunder

Strategiska partnerskap - marknadsledande lösningar

Genom strategiska partnerskap får vi tillgång till marknadsledande lösningar samt kunskap kring dessa.
I utbyte får våra partners fokuserad marknadsnärvaro för i dem viktiga segment.

Tillsammans gör vi det möjligt

Kontakta oss

010-200 81 71

Besöksadress Mariedalsgatan 5

Postadress Box 1246, 501 12 Borås

info@adbriq.com

© adbriq AB