MnO och konsulterna på adbriq: En långvarig och framgångsrik relation

MnO International AB och konsulterna på adbriq har en nära relation som sträcker sig över ett decennium. Under de tio år som de har jobbat tillsammans har MnO fått stöd genom hela sin digitaliseringsresa, som genom åren har inneburit flera uppdateringar och förbättringar av deras affärssystem. Det är nu dags för nästa stora steg tillsammans genom att uppgradera till Business Central online. 

Bakgrund och behov

MnO International AB har länge varit marknadsledande inom sport, friluftsliv och mode i Skandinavien. Med 14 starka varumärken och en verksamhet som består av både B2B och egen retail, behövde de ett affärssystem som kunde hantera omfattande lager och logistikflöde. Behovet innefattade integrationer inom B2B, retail och e-handel. Genom adbriqs långa erfarenhet och förståelse för branschen, kände MnO att deras behov kunde tillfredsställas genom både system och kompetens.

– Vår verksamhet bygger på ett stort antal artiklar med varor in och ut från lager, och sedan ut på marknaden. Tack vare att vi uppdaterar till Business Central online får vi nu tillgång till bättre verktyg för att enklare jobba med ett antal tilläggsmoduler och hantera integrationer inom B2B, retail och e-com. Tillsammans med adbriq har vi sett detta som en självklar uppdatering för att hålla jämna steg med utvecklingen och möta verksamhetens behov, säger Kristoffer Engdahl, Head of Operations på MnO International AB.

Lösning och resultat

MnO erbjöds en omfattande lösning med Business Central online som navet i deras system. Lösningen grundar sig i fördefinierade och beprövade standardprocesser, tillsammans med TRIMIT Fashion och bisting-produkten, vilket stödjer MnOs specifika behov. Lösningen är även långsiktig, generisk och samtidigt specifikt utformad för fashionbranschen, med möjlighet till standardiserade add-ons. Integrationer till kunder, leverantörer, e-handel och fysiska butiker blir då betydligt smidigare och mer effektiva. Genom att uppgradera till Business Central online möjliggörs även framtida utveckling och tillväxt för MnO.

– För oss var det viktigt med en automatiserad och kraftfull lösning där vi slipper den manuella hanteringen, där vi kan bygga en struktur som är e-handelsbaserad och som ger stöd för vårt datalager, berättar Kristoffer Engdahl.

Affärsnyttan

Samarbetet har genererat flera affärsnyttor för MnO. Genom att ha ett standardiserat och beprövat affärssystem som är specifikt anpassat för fashionbranschen, har de fått en lösning som kan växa och utvecklas i takt med deras verksamhet. Den smidiga hanteringen av integrationer, och möjligheten att byta eller lägga till nya system, har varit viktigt för MnO. Dessutom har det långsiktiga samarbetet med adbriq-konsulterna fungerat som en katalysator för deras förändringsarbete och gett dem kontinuerlig support och rekommendationer baserade på adbriqs djupa förståelse för deras bransch.

– Efter att ha samarbetat med konsulterna på adbriq i många år uppskattar vi den personliga relationen och den djupa kompetens de besitter. Det faktum att samma personer har arbetat med oss under alla dessa år gör att vi har en stark samhörighet och undviker kostsam inlärningstid med nya konsulter. Det är kontinuiteten och den förtroendeingivande relationen som är ovärderlig för oss. Tillsammans med oss löser adbriq våra behov på ett mycket imponerande sätt, avslutar Kristoffer Engdahl.

MnO ser nu fram emot att vidareutveckla både sitt affärssystem och sin verksamhet. Med adbriqs erfarenhet och branschkunskap har de hittat en partner som förstår deras behov och levererar lösningar som hjälper dem att växa och vara konkurrenskraftiga. Genom att uppgradera till Business Central online har MnO tagit ett stort steg framåt och är redo att möta framtida utmaningar och möjligheter inom sport, friluftsliv och mode.

Bakgrund

”Vår verksamhet bygger på ett stort antal artiklar in och ut från lager, och sedan ut på marknaden. Tack vare Business Central online kan vi nu enklare jobba med ett antal tilläggsmoduler och hantera integrationer inom B2B, retail och e-com. Tillsammans med adbriq har vi sett detta som en självklar uppdatering för att hålla jämna steg med utvecklingen och möta verksamhetens behov.”

– Kristoffer Engdahl,
Head of Operations på MnO International AB.

Lösning

Lösningen är långsiktig, generisk och samtidigt specifikt utformad för fashionbranschen, med möjlighet till standardiserade add-ons. För MnO var det viktigt med en automatiserad och kraftfull lösning där de slipper den manuella hanteringen, där de kan bygga en struktur som är e-handelsbaserad och som ger stöd för deras datalager.

Affärsnytta

  • Standardiserat och beprövat affärssystem med långsiktiga generiska lösningar specifikt för fashionbranschen, som kan anpassas till kundens verksamhet och vidareutvecklas vid behov.
  • Smidig hantering av integrationer, med möjlighet till successiva systembyten eller tillägg.
  • Det långsiktiga samarbetet fungerar som en katalysator för förändringsarbete.
  • Löpande support, rekommendationer och stöd baserat på ett 10-årigt samarbete.
www.mno.se