adbriq möjliggör digitalisering för ”nya” Båstadgruppen

Båstadgruppen är en av Nordens ledande leverantörer av arbetskläder, skydds- och yrkesskor samt handskar, med försäljning via återförsäljare i hela Europa. Koncernen befinner sig i en kraftig tillväxtfas där nya verksamheter ska slås samman eller samverka med befintliga.  För att kunna genomföra sammanslagning av verksamheterna på ett smidigt sätt krävdes ett nytt gemensamt affärssystem, och rätt partner för jobbet. adbriq levererade en skalbar lösning baserat på Microsoft Dynamics 365 Business Central/TRIMIT och bisting.

Bakgrund och behov

”Vår koncern bestod av ett stort antal bolag och flera olika affärssystem, som på kort tid behövde fusioneras. Att samlas i ett system kändes som en nödvändighet för att kunna fortsätta utveckla Båstadgruppen på ett effektivt och sömlöst sätt – oavsett bolagsstruktur. I en bransch som ständigt förändras, och med fler och större samarbetspartners, växer behoven och blir bredare. Precis som många andra behövde vi en partner för att hjälpa oss på vår digitaliseringsresa. Efter noggrant förarbete, och utvärdering av flera olika leverantörer, valde vi adbriq och deras lösning som baseras på Business Central”, säger Jonas Cedås, CEO på Båstadgruppen.

Båstadgruppen är en ledande leverantör i Norden av arbetskläder, skydds- och yrkesskor samt handskar, med försäljning i hela Europa. Deras historia började redan 1907 när första Båstadtoffeln spikades ihop. Sedan dess har allt fler verksamheter tillkommit. Behovet av att fusionera de olika bolagen, och samla dem i ett och samma affärssystem, blev därför påtagligt. För att kunna fortsätta växa i samma takt, och samtidigt bibehålla kontroll och bra överblick över de olika bolagens data och statistik, var de i behov av en modern och flexibel lösning som bland annat möjliggör flerbolagshantering med stöd för det operativa arbetet i koncernen.  

Lösning och resultat

”Vårt bolag är i en kraftig tillväxtfas och vi var därför i stort behov av en lösning som är både skalbar och framtidssäkrad. Valet föll på adbriq med deras kunskap och unika lösning kring flerbolagshantering. De har verkligen hjälpt oss i vår resa att bli den nya Båstadgruppen, och skapat förutsättningar för oss att leverera ett högre värde till våra återförsäljare”, säger Jonas Cedås.

adbriqs produkter, erfarenhet och beprövade metodik för att designa och implementera affärssystem, erbjöd Båstadgruppen en unik lösning – Microsoft Dynamics 365 Business Central, TRIMIT och bistingprodukten. Lösningen grundar sig i för branschen fördefinierade standardprocesser som är både långsiktiga och generiska.

För Båstadgruppen var det avgörande med en lösning där alla bolag kunde arbeta i ett och samma system. Genom bisting Multicompany möjliggörs flerbolagshantering med stöd för operativt arbete, och systemet är anpassningsbart enligt Båstadgruppens juridiska struktur och krav. En lösning där artiklar (lagersaldo), kunder och leverantörer hanteras sömlöst oavsett juridisk bolagstillhörighet. De får i och med detta en bra överblick över företagets lagerstatus i alla länder, och med konsolidering och uppföljning per juridiskt bolag via rapporteringsverktyg. Samtidigt kan interna ekonomiska transaktioner och flöden skötas automatiskt i bakgrunden. bisting möjliggör en gemensam framtid i ett och samma moderna systemstöd, med möjlighet att addera nyförvärvade bolag i takt med att Båstadgruppen fortsätter att växa. Något som redan har genomförts på ett smidigt sätt, med en implementeringstid som är långt under normal.

”Vi valde adbriq som partner främst på grund av deras långa erfarenhet och djupa förståelse för vår bransch. De höll tidsplan och budget i ett mycket omfattande projekt, och de levererade ett effektivt affärssystem som är kritiskt för vår verksamhet. De håller vad de lovar helt enkelt. Vi har redan påbörjat planeringen för nästa steg och adbriq kommer vara en naturlig partner för oss långt in i framtiden”, avslutar Jonas Cedås.

Bakgrund

”Vår koncern bestod av flera bolag, med olika affärssystem, som skulle fusioneras. Att samlas i ett system kändes som en nödvändighet för att kunna fortsätta utveckla Båstadgruppen på ett effektivt och sömlöst sätt – oavsett bolagsstruktur. I en bransch som ständigt förändras, med kunder och samarbeten som ställer allt större krav, behövde vi en partner för att hjälpa oss på vår digitaliseringsresa”, säger Jonas Cedås, CEO på Båstadgruppen.

Lösning

Genom adbriqs produkter, erfarenheter och beprövade metodik för att designa och implementera affärssystem, erhölls en unik lösning baserat på Microsoft Dynamics 365 Business Central och TRIMIT. Lösningen grundar sig i för branschen fördefinierade standardprocesser som är både långsiktiga och generiska. För flerbolagshantering och systemintegration används adbriqs egen produkt, bisting. Tillsammans möjliggjorde detta en ökad digitalisering av Båstadgruppen.

Affärsnyttan

Projektet hade redan från start ett fokus på den affärsnytta Båstadgruppen efterfrågat:

  • Ett gemensamt systemstöd för hela bolaget med möjlighet att addera nyförvärvade bolag snabbare utan att begränsas av IT-system.
  • Att snabbt få tillgång till, och implementera, för branschen beprövade processer, dessa med långsiktig och generisk utgångspunkt. Förutom kortare projekttid har bestående värden uppnåtts i en tydligare och effektivare organisation.
  • Smidig hantering av integrationer som möjliggör successiva systembyten eller tillägg såsom B2B-lösning, WMS-systemet Astro, och automatiserat lagersystem (AutoStore). Dessa system och integrationer ökar tillgänglighet till affärskritisk information såsom produktinformation, tillgängligt lagersaldo och kundunika prislistor.
  • I mätbara termer har Båstadgruppen fått en lösning som långsiktigt sänker IT-kostnad och kapitalbindning, och samtidigt ökar försäljningsmarginaler. Den största vinsten ligger dock i möjligheten att växa och ta marknader i en alltmer digitaliserad värld.
www.bastadgruppen.com