En lösning att växa med

Som partners påbörjar vi en långsiktig digitaliseringsresa där vi växer tillsammans, i rätt takt, och ger er det stöd ni behöver för att nå framgång och ökad konkurrenskraft.

Med hjälp av branschspecifik kunskap och lång erfarenhet av moderna IT-verktyg digitaliserar vi dina informationsflöden och affärsprocesser. Genom vårt metodiska arbetssätt erbjuder vi stor verksamhetsnytta till förutbestämda och kontrollerbara kostnader.

Vi är med dig från behovsanalys och rådgivning till genomförande med fortsatt support, förädling och vidareutveckling. 

Branschledande verktyg

Branschanpassade affärssystem ger en bra lösning för både generella och mer specifika behov. Kombinationen av det världsledande molnbaserade affärssystemet Microsoft Dynamics 365 Business Central, TRIMIT Fashion och vår generiska men unika applikation bisting får du en långsiktig, kvalitetssäkrad och branschanapassad lösning. Vi utgår alltid från fördefinierade och beprövade standardprocesser, samtidigt uppfyller vi era unika behov.

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Som ett av världens mest använda affärssystem, för små och medelstora företag, får du en molnbaserad lösning som automatiserar och effektiviserar din affärsverksamhet på ett pålitligt, lättanvänt och heltäckande sätt. 

Läs mer

TRIMIT Fashion

TRIMIT Fashion är ett tillägg till Microsoft Dynamics 365 Business Central och täcker de behov av systemstöd som ett företag inom fashionbranschen har. Branschspecifika behov såsom varianthantering, Product Data Management (instruktioner, måttlistor, komposition och skötselråd etc.), kollektionshantering och Cut Make Trim (CMT) stöds med full kraft.

Läs mer

bisting

bisting är ett tillägg till Microsoft Dynamics 365 Business Central som möjliggör integrationer, flerbolagshantering och datalager/datawarehouse.

Läs mer

 

För att tillgodose alla behov som ett företag inom mode, sport och textil kan tänkas ha är vår lösning paketerad i olika briq-paket.

Du behöver inte göra allt på en gång. Våra briq-paket och generiska lösningar finns i olika nivåer och är till för både nya och befintliga kunder. Vår unika applikation bisting möjliggör också integration, eller konsolidering av tillkommande juridiska enheter, på ett mycket smidigt och säkert sätt.

Startpaket

briq1 bygger på många år av praktisk erfarenhet från implementering av verksamhetsövergripande IT-system för fashionbranschen. Med utgångspunkt i huvudprocesserna PDM (artikel/design), Försäljning, Inköp, Logistik och Ekonomi ska merparten av ett företags behov av systemstöd täckas. Klicka på respektive ikon för att se mer om vad det innebär.

Tilläggsfunktioner

Med fortsatt utgångspunkt i huvudprocesserna PDM, Försäljning, Inköp, Logistik och Ekonomi finns en rad olika generiska och branschspecifika lösningar som är enkla att komma igång med, men som inte behövs i alla företag. Klicka på respektive ikon för att se vilka tilläggsfunktioner som finns.

Integrationer

briq3 är integrationer till olika tredjepartsaktörer och nischade ”spetssystem”. Alla företag är unika på något sätt men att ha en färdig grund att stå på är värt väldigt mycket.

Anpassningar

Vi utgår alltid ifrån standarslösningar för både Microsoft Dynamics 365 Business Central, TRIMIT och bisting, noggrant framtagna för just företag inom mode, sport och textil. Men vid behov finns det såklart även möjlighet att göra unika anpassningar för varje kund.

PDM

Collections
Master/Model
PDM
Variants
SMS
Prices
Statistics

Försäljning

Customers
Sales order (Pre/Re)
Credit limit
Replacement
Back orders
Order confirmation
Statistics

Inköp

Vendors
Demand planning
Purchase order
Monitoring

Logistik

Pick plan
Pick document
Pick list
Report pick
Delivery note
Returns
Transfers
Physical inventory

Ekonomi

Receivables
Payables
VAT
EC sales list
Intrastat
Reconciliations
Currency rates
Year-end closing
SIE export/import

PDM

Calculations
BOM
Item import
EAN code generator
Production
BI

Försäljning

CRM
Sales to transfer
Blanket order
Order import
Sales order setup
Sales order log
TRIMIT mail
BI

Inköp

MRP
Purchase plan
Container mgnt
Supply plan
Order import
Drop shipment
BI

Logistik

TRIMIT Complaints
WMS
Shipment Queue
BI

Ekonomi

Multicompany
Budget
Fixed Assets
Consolidation
BI

PDM

Etikettleverantör
EDI artikelinformation/Pricat

Försäljning

Btwentyfour
Centra
Collect/Apps4fashion
Gung
Jetshop
Litium
Magento
Optimizely
OnDrop
SiteDirect
Sitoo
Viskan

Inköp

EDI fabriker och leverantörer
SOLO

Logistik

Astro
Nyce
Ongoing
Unifaun/Nshift

Ekonomi

Adyen
Creditsafe
Klarna
Payex
Sveriges Riksbank (valutakurser)

PDM

I de fall våra standardlösningar inte är tillräckliga, finns det såklart möjlighet till kundunika anpassningar.

Försäljning

I de fall våra standardlösningar inte är tillräckliga, finns det såklart möjlighet till kundunika anpassningar.

Inköp

I de fall våra standardlösningar inte är tillräckliga, finns det såklart möjlighet till kundunika anpassningar.

Logistik

I de fall våra standardlösningar inte är tillräckliga, finns det såklart möjlighet till kundunika anpassningar.

Ekonomi

I de fall våra standardlösningar inte är tillräckliga, finns det såklart möjlighet till kundunika anpassningar.