Oscar Jacobson väljer adbriq som partner

Oscar Jacobson tog hjälp av adbriq för integrering av Microsoft Dynamics 365 Business Central, TRIMIT och integrationsplattformen bisting

Oscar Jacobson, det framgångsrika svenska herrkonfektionsföretaget med en anrik historia sedan 1903, stod inför en utmaning – att modernisera sitt affärssystem för att stödja tillväxt och digitalisering. Med hjälp av adbriq genomgick Oscar Jacobson ett byte av affärssystem samt relaterade stödsystem.

Bakgrund och behov

”Vi befann oss i en situation där vårt gamla system inte längre kunde möta våra behov fullt ut. Vår verksamhet består av ett omfattande produktutbud, tre olika affärsben (e-handel, egna butiker och återförsäljare), samt en mångfald av färger och varianter inom vår produktlinje. Med över 150 återförsäljare, 17 egna fysiska butiker och en egen e-handel sökte vi en annan typ av systemstruktur som bättre kunde stödja  oss, oberoende av hur våra kunder väljer att handla”, säger Richard Woodbridge, vd på Oscar Jacobson. 

I utgångsläget brottades Oscar Jacobson med, utspridd information och komplexa arbetsprocesser. Den befintliga IT-plattformen och affärssystemet var begränsande och krävde en hög grad av IT-specialkompetens för att fungera. Företagets behovsanalys avslöjade att de behövde en moderniserad, skalbar och integrerad lösning för att hantera sina tre olika affärsben: E-handel, egna butiker och återförsäljare. Produktsortimentet, med många artiklar och varianter, krävde en smidigare hantering och bättre anpassning till olika kunder och försäljningskanaler.

Lösning och resultat

Lösningen grundar sig i fördefinierade standardprocesser som passar företagets behov och mål på lång sikt: Microsoft Dynamics 365 Business Central, TRIMIT och integrationsplattformen bisting. En IT-roadmap utarbetades tillsammans med Oscar Jacobsons ledning och verksamhet för att stödja företagets digitaliseringsresa och effektivisera processerna. 

En avgörande del av digitaliseringsresan är att satsa på användarnas förmåga att själva hantera IT-systemen, och förstå integrationerna, för att vara en del av affärsutvecklingen. Här blev integrationsplattformen bisting en viktig del. Den nya lösningen möjliggjorde en mer effektiv affärsutveckling och ökade användarnas förmåga att själva analysera och åtgärda problem i systemet.

”Ett byte av affärssystem är alltid ett omfattande projekt, men vi har tagit oss igenom det på ett bra sätt. adbriq har en förmåga att rita upp hur flödet går i plattformen på ett pedagogiskt sätt. Att få integrationen och systemkartan tydliggjord har varit värdefullt för oss. Vi fortsätter gemensamt utvecklingen för att komma helt i mål, affären är i ständig förändring och det finns stor potential för vidareutveckling”, avslutar Richard Woodbridge. 

Richard Woodbridge, vd på Oscar Jacobson
Richard Woodbridge, vd på Oscar Jacobson

Ett nära samarbete mellan adbriq och Oscar Jacobson under två år resulterade i en framtidssäkrad systemplattform som möjliggör tillväxt, effektivisering av verksamheten samt minimering av risker. Oscar Jacobsons omsättning ökade under 2022 med 56%, och de fortsätter nu sin resa mot en större och mer framgångsrik affär, med systemstöd som möjliggör att de kan möta framtida utmaningar och ta nästa steg på tillväxtresan.

Bakgrund

”Vi befann oss i en situation där vårt gamla system inte längre kunde möta våra behov. Med över 250 återförsäljare, 10 egna butiker och en egen webbutik var det avgörande med en annan typ av systemstruktur som kunde hantera detta, det vill säga tre olika upplevelser för våra kunder beroende på hur de väljer att handla.”
-Richard Woodbridge, vd på Oscar Jacobson

Lösning

En avgörande del av digitaliseringsresan är att satsa på användarnas förmåga att själva hantera IT-systemen. Här blev den unika integrationsplattformen bisting en central del av framgången. Den nya lösningen möjliggjorde en mer effektiv affärsutveckling och ökade användarnas förmåga att själva analysera och åtgärda problem i systemet.

Affärsnytta

  • Standardiserat och beprövat affärssystem med långsiktiga generiska lösningar specifikt för fashionbranschen, som kan anpassas till kundens verksamhet och vidareutvecklas vid behov.
  • Smidig hantering av integrationer, med möjlighet till successiva systembyten eller tillägg.
  • Ett nära samarbete som resulterat i en framtidssäkrad systemplattform som möjliggör tillväxt, effektivisering av verksamheten samt minimering av risker.
oscarjacobson.com